Nätapotekets användar- och leveransvillkor

NÄTAPOTEKETS ANVÄNDAR- OCH LEVERANSVILLKOR

I kraft från och med 01.06.2019

  1. Allmänt

Apotekets namn: Lempi apteekki

FO-nummer: 2434986-4

E-postadress: lempiapteekki.tre@apteekit.net

Besöksadress: Harjuntausta 7, 33400 Tammerfors

Telefonnummer: 029 340 0720

Apotekets nätapotek säljer produkter till privatpersoner. Om kunden är minderårig kan vårdnadshavarens samtycke krävas. Minderåriga kan betala endast via nätbank. Apoteket har en skyldighet att bland annat övervaka till vem produkterna säljs och att köparen uppfyller ålderskraven. På grund av detta kommer apoteket i vissa fall att begära och samla in kundens personnummer i enlighet med dataskyddslagen och nätapotekets dataskyddsbeskrivning. 

Apoteket kan ensidigt ändra leveransvillkoren, bekanta dig med leveransvillkoren innan du beställer från vårt nätapotek.

  1. Produkter och priser

Priset på produkter och tjänster samt beskrivningar av dessa framgår på webbsidorna. Moms ingår i priserna. Momssatsen kan variera beroende på vilken produkt eller tjänst som beställs. Priserna som anges är i kraft tillsvidare eller för den tid som anges i produktbeskrivningen. Om det i nätbutiken har funnits en felaktig prisuppgift som skiljer sig så uppenbart från det verkliga priset, att kunden borde ha förstått att det är en felaktig prisuppgift är apoteket inte bundet till den felaktigt angivna prisuppgiften på produkten. 

Läkemedelsprodukter har produktbeskrivning både på svenska och finska. En del fria handelsvaror har tillsvidare enbart produktbeskrivning på finska.

  1. Beställning

Beställningen görs genom att överföra valda produkter till köpkorgen. I samband med beställningen ska namn, adress, e-postadress och telefonnummer (som man kan skicka SMS till) anges. I beställnings skedet kan kunden välja om hen önskar att apoteket ska ta kontakt för att ge läkemedelsrådgivning eller inte. Vid beställning av läkemedel som kräver tilläggsrådgivning kan kunden inte motsätta sig läkemedelsrådgivning. Vid köp av nikotinprodukter är åldersgränsen 18 år. Åldern kontrolleras automatiskt på inloggade kunder. Om kunden inte har loggat in så krävs en stark elektronisk autentisering i varukorgsskedet.

Vid beställning av receptläkemedel krävs (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas föreskrift 2/2011) stark elektronisk autentisering, genom vilken beställarens personnummer erhålls. Vid beställning av receptbelagda läkemedel tar apoteket alltid kontakt med kunden för att gå igenom receptbeställningen.

Meddelande om att beställningen är klar att hämtas skickas som e-post eller textmeddelande. Kunden ansvarar för att personuppgifter och andra beställningsuppgifter är korrekta och fullständiga.

Beställningsbekräftelse

Om beställningen har lyckats skickas en beställningsbekräftelse per e-post till kunden. Beställningsbekräftelsen innehåller de mest väsentliga uppgifterna om beställningen.

Apoteket förbehåller sig rätten att annullera beställningar av motiverade skäl. Om vi av någon anledning inte kan bekräfta din beställning tar vi kontakt så fort som möjligt.

Betalning och betalningssätt

Köp betalas med något av de betalningssätt som anges i varukorgen. I apotekets nätapotek kan följande betalningssätt användas: 

Betalning via nätbank (alla finländska nätbanker) och kreditkort (Visa, MasterCard) 

Leveranssätt och leveranskostnader

Leveranskostnaderna inkluderar frakt- och förpackningsavgifter. Möjliga leveranssätt för din beställning och eventuella leveranskostnader anges i varukorgen. Leveranstiden varierar beroende på leveranssätt och produktens tillgänglighet.

Följande leveranssätt finns att tillgå: Postpaket, hämtas från apoteket kassa eller paketautomat

Vid köp av produkter som kräver kylförvaring kan du välja mellan att hämta beställningen från apotekets kassa eller apotekets paketautomat.

 

  1. Returrätt för konsumentkunder

Att häva köpet av en vara sker genom att göra en ångeranmälan inom 14 dagar efter att produkten eller det sista produktpartiet mottagits. Ångeranmälan kan göras på en fritt formulerat t.ex. via e-post.

Returrätten gäller inte läkemedel.

Produktretur

Konsumentkunder har 14 dagars returrätt i enlighet med konsumentskyddslagen. Produkten ska lämnas till returtransport inom 14 dygn efter ångeranmälan.

För att ha rätt till full återbetalning vid produktretur måste kunden som har tagit emot produkten hålla den i väsentligen oförändrat och oförminskat skick. Kunden kan öppna förpackningen för att bekanta sig med produktens egenskaper och funktionalitet enligt samma villkor som i butiken utan att förlora returrätten. Förpackningen är en del av produkten, hantera och öppna den med försiktighet så att den kan returneras i sin originalförpackning.

Om kunden tar produkten i bruk ansvarar hen för värdeminskningen av varan. Om produkten väsentligen har ändrats eller förminskats har apoteket rätt att kräva tillbaka ett belopp som motsvarar värdeminskningen av produkten. Om varan har blivit omöjlig att sälja på grund av att den har använts kan apoteket helt vägra att betala tillbaka det belopp som konsumenten har betalat.

Läkemedel har ingen returrätt.

Undantag från returrätten

I enlighet med konsumentskyddslagen gäller returrätten inte förseglade och öppnade produkter som av hälso- eller hygienskäl inte kan returneras när förpackningen har öppnats. Sådana produkter är bl.a. läkemedel, kosmetikaprodukter, kontaktlinser och produkter inom sexuell hälsa.

I enlighet konsumentskyddslagen gäller returrätten inte produkter som har tillverkats eller ändrats enligt kundens önskemål eller varor som uppenbart har anpassats för kundens personliga behov.

Returanvisningar

Returner är kostnadsfria för konsumentkunder.

Produkten ska packas så att den inte skadas under transporten. Gärna i dess ursprungliga förpackning. Produkten kan returneras per post och det lönar sig att be om returkvitto för att kunna bevisa att produkten har skickats tillbaka. Produkten som returneras kan även föras till apoteket

Returneringsadress: Lempi apteekki
                                 Harjuntausta 7
                                 33400 Tammerfors

 

Återbetalning

Beloppet som har betalats för en produkt återbetalas till konsumentkunden senast 14 dagar efter att en ångeranmälan mottagits. Apoteket har rätt att hålla inne återbetalningen tills produkten är returnerad eller tills kunden med t.ex. returkvitto kan styrka att produkten har returnerats.

Vi gör återbetalningen med samma betalningssätt som kunden har använt.

  1. Reklamationer

Om produkten saknas, är felaktig eller defekt, har blivit öppnad, skadad eller utsatts för temperaturavvikelser under transporten eller om det finns andra skäl att misstänka att leveransen eller produkten är felaktig var god och tag kontakt med apoteket. Utredningen av ärendet underlättas om kunden tar kontakt utan dröjsmål.

Ångerfristen på 14 dagar begränsar inte konsumentkunden från att yrka på ett produktfel efter denna tid. Om kunden har fått en felaktig produkt ansvarar apoteket för felet enligt konsumentskyddslagen. Apoteket ansvarar för den felaktiga produktens returkostnader och andra bindande skyldigheter i enlighet med konsumentskyddslagen.

Kundbetjäning

Apotekets personal hjälper gärna till vid frågor om beställningar i nätapoteket.

lempiapteekki.tre@apteekit.net

029 340 0720

Ej uthämtade försändelser

För outhämtade försändelser som inte omfattas av en ångeranmälan debiterar vi kostnaden för returfrakt. Att enbart lämna en försändelse outhämtad betraktas inte som en ångeranmälan.

Ansvarsbegränsning

Apoteket ansvarar inte för indirekta eller direkta skador som beror på beställning, leverans eller produkt annat än vid omständigheter som regleras av konsumentskyddslagen eller andra bindande skyldigheter.

Reklamationer och tvistlösning

Om en meningsskiljaktighet rörande avtal inte kan lösas genom förhandling mellan parterna kan kunden hänskjuta ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för avgörande. 

Vid behov kan kunden starta en behandling av tvistemålet via ODR-forumet (Online Dispute Resolution). Mera information om Konsument Europa, https://www.ecc.fi/sv/.

Tilläggsinformation om konsumentens rättigheter i nätapoteket får du från konkurrens- och konsumentverkets webbplats (www.kkv.fi)

Vid meningsskiljaktigheter tillämpas Finlands lag och tvister löses i den allmänna domstolen i domkretsen för kundens hemort.

  1.      Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att ändra leveransvillkoren. Innan en beställning görs bör kunden bekanta sig med gällande leveransvillkor.

Apoteket hanterar alla personuppgifter konfidentiellt.